NAIL ART TUTORIAL, NAKLEJKI Z CHUSTECZKI HIGIENICZNEJCześć dziewczyny!
Kiedy zastanawiałam się nad zdobieniem do pierwszej części Projektu Paznokciowego pomyślałam, że wykorzystam zdjęcie znalezione w internecie, pamiętałam bowiem o tym jak dwa lata temu wykorzystałam chusteczkę higieniczną, aby wykonać coś podobnego. Jak pomyślałam, tak też zrobiłam, chociaż później tą mgłę usunęłam. Dziś przychodzę do Was z tutorialem, który zapoczątkuje nową serię wpisów.
Co będzie nam potrzebne?
Przede wszystkim kolor bazowy, i tutaj najlepiej sprawdza się biel, w moim przypadku to biała hybryda od Semilac. Jak hybryda, to także baza i top. Oprócz tego chusteczka higieniczna, kopytko, kartka papieru, taśma dwustronna i, najważniejsze, drukarka.
Hello girls! 
When I was thinking about decorating the first part of the Nail Project, I thought I would use the picture found on the internet, I remembered how two years ago I used a handkerchief to do something similar. As I thought, so did I, although later I removed this fog. Today I come to you with a tutorial that will launch a new series of posts. 
What will we need? 
Basically the color of the base, and here the best is white, in my case is a white hybrid from Semilac. Like a hybrid, it's also a base and top. In addition, a handkerchief, the last, a piece of paper, two-sided tape and, most importantly, the printer.

1. Po wybraniu odpowiedniego zdjęcia drukuję je w kilku rozmiarach na kartce papieru.

When you select a photo, you print it in several sizes on a piece of paper.

2. Gdy już mniej więcej wiem jak to wygląda i który wzór wybiorę, biorę chusteczkę higieniczną i rozwarstwiam ją.

As soon as I know what it looks like and what pattern I choose, I take a tissue and delaminate it.
Tradycyjna chusteczka ma 3 warstwy, biorę tylko jedną.
Traditional handkerchief has 3 layers, I take only one.

3. Przy pomocy taśmy dwustronnej przyklejam chusteczkę do kartki, tak aby powstał margines górny, który nie zostanie przez drukarkę nadrukowany.
With a double-sided tape, I stick a handkerchief to the paper so that a top margin is formed that will not be printed by the printer.

4. Ponownie drukuję wzór. 
I reprint the pattern.

5. Wycinam odpowiedni kawałek chusteczki.
I cut the right piece of tissue.

6. Paznokcia przygotowuję jak zwykle. Maluję bazą, a następnie jedną warstwą białego koloru. Wszystko utwardzam w lampie.

Nail preparation as usual. I paint the base and then one layer of white color. All I cure in the lamp.

7. Na lepką warstwę nakładam wycięty kawałek i lekko dociskam wygładzając nierówności, a kopytkiem odcinam nadmiar.

On the sticky layer I cut the cut piece and lightly press the smoothing unevenness, and the last cut off the excess.

8. Całość maluję dwoma warstwami topu, każdą utwardzając w lampie. Przecieram cleanerem.
I paint with two layers of top, each curing in the lamp. I wipe the cleaner
Naklejki z chusteczki higienicznej gotowe. Prosty sposób, aby na paznokciach mieć swój unikatowy wzór. Najlepiej wygląda on w kolorze. Czarno-biały czy w odcieniach szarości słabo się sprawdza, ale próbujcie i pokażcie swoje efekty!
Buziaki :*
Stickers with handkerchiefs ready. A simple way to have your nails have a unique pattern. It looks best in color. Black and white or in shades of gray is not working well, but try and show your effects! Kisses :*


Czytaj dalej »

CZĘŚĆ IV - BIŻUTERIA

Cześć dziewczyny!
Zastanawiam się czy kogoś dziwi jeszcze to, gdy piszę, że kolejne mani wyszło nie tak jak chciałam? Tak, z tym też tak było. Zaplanowałam kobaltowe paznokcie z czarnym wzorkiem, coś podobnego do broszek, z odbitą złotą folią. Ale folia jeszcze nie doszło, chociaż w Polsce jest od 20 października, a kobalt jakoś nie bardzo chciał dobrze wyglądać na moich paznokciach. Wtedy wymyśliłam, że może coś z cyrkoniami i perełkami, ale i tym razem nic się nie układało. Wiecie jakie to okropne uczucie, gdy coś się rozplanuje w najdrobniejszych szczegółach, a i tak cały plan poszedł z dymem? Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wykonam swoje zaplanowane paznokcie. Może w kolejnym projekcie?
Hello girls!
I wonder if anyone else is surprised when I write that the next mani came out not what I wanted? Yes, that was the way it was. I planned cobalt nails with a black pattern, something similar to broccoli, with a gilded foil. But the film has not yet arrived, although in Poland since October 20, and cobalt somehow did not want to look good on my nails. Then I thought maybe something with zircons and pearls, but this time nothing worked. You know what a horrible feeling when something is laid out in the smallest details, and still the whole plan went with the smoke? I hope to do my planned nails one more time. Maybe in the next project?

Moim pierwotnym zamysłem było mieć broszkę z odbitej folii. Jak za pewne wiecie, był szał na tego typu biżuterię i powstało mnóstwo wzorów, a skoro mój najważniejszy produkt nie dotarł zaczęłam szukać czegoś podobnego w swoich zbiorach. Znalazłam naklejki, ponoć wodne, które są odrobinę podobne. Kwiatek - swoją drogą, gdy tak na niego teraz patrzę, to przypomina tego z mojego logo <3 - otoczony jest przepięknym srebrnym konturem z różowym wypełnieniem. W sam raz do tej części Projektu. Dlaczego piszę ponoć? Bo tak naprawdę są to zwykle naklejki na paznokcie 3D, z tym że, gdy zamoczy się je w wodzie łatwiej odchodzą od przezroczystej, dość sztywnej folii. Zdawać by się mogło, że klej mają mocny i raz przyklejone do paznokcia zostają tam do spiłowania. O ile w jakimś miejscu nie przykleicie ich lekko krzywo, wtedy odstają i nie łatwo je ujarzmić. Mi pomogło przyklejenie ich od spodu na top i utwardzenie w lampie. To co najbardziej mnie w nich irytuje, to to ze przyklejone na białą hybrydę bardzo dobrze można zauważyć, iż są one na ŻÓŁTEJ folii i wyglądają nieestetycznie. Żeby uniknąć takiego efektu nożyczkami wycinałam cały wzór bardzo blisko krawędzi. Na jednym arkusiku jest sporo naklejek w jednym wzorze o różnych rozmiarach, więc pasować będą na każdą wielkość paznokcia. Możecie je kupić u tego sprzedawcy. Dodałam także po jeden, dwóch cyrkoniach, aby uzupełnić całość.
My original idea was to have a brooch of reflective film. As you know, there was a craze for this type of jewelry and a lot of designs came into being, and since my most important product has not arrived, I started looking for something similar in my collection. I found stickers, say water, which are a bit like. Flower - by the way, when I look at it now, it reminds me of my logo <3 - surrounded by a beautiful silver outline with pink fill. Right to this part of the Project. Why am I writing? Because they are usually 3D nail stickers, with the fact that when they are dipped in water they are easier to move away from the transparent, rather rigid film. It would seem that the glue is strong and once glued to the nail they are there to be sprayed. As long as you do not glue them slightly at some point, then they stand out and they are not easy to tame. Mi helped glue them from the bottom to the top and harden in the lamp. What annoys me the most is that they are glued to the white hybrids very well to notice that they are on YELLOW film and look unassuming. To avoid such effects with scissors I cut the entire pattern very close to the edge. There are a lot of stickers in a single sheet of different sizes, so they will fit in every size of the nail. You can buy it from this seller. I also added one, two zircons to complement the whole.

Róż to nic innego jak CANNI nr 516, które przedstawiałam Wam przy tym zdobieniu. Akurat tam był on w asyście topu z WIBO, dziś występuje solo. Na każdym zdjęciu wychodził inaczej, wiec ciężko było mi uchwycić jego kolor. Pod naklejki użyłam bieli od Semilaca i całość pokryłam topem od MylaQ.
Pink are nothing but CANNI No. 516, which I presented to you in this decor. There he was with the WIBO top, today he is solo. Each picture was different, so it was hard for me to capture his color. Under the sticker I used white from Semilac and the whole topped with MylaQ.
Sporo czasu minęło nim ponownie miałam tak jasne i delikatne paznokcie, ale uwierzcie, ze czuję się z nimi naprawdę świetnie. Jesień czy zima to nie tylko czas na ciemne kolory, ale także na jaśniejsze odcienie.
It took me a long time to get my bright and delicate nails again, but believe me I'm really good with them. Autumn or winter is not only a time for dark colors, but also for brighter shades.

Jak Wam się podoba moja interpretacja IV części Projektu? Co myślicie o tych naklejkach? Lubicie takie jasne manicure czy wolicie ciemniejsze?
How do you like my interpretation of the IV part of the project? What do you think of these stickers? Do you like such a clear manicure or do you prefer darker ones?

Czytaj dalej »

NAIL ART TUTORIAL, STONE NAIL A'LA MGŁA

Cześć dziewczyny!
W pierwszej części Projektu pokazywałam Wam moje mazanki a'la mgła, które tak mi się spodobały, że postanowiłam wykorzystać je ponownie, ale w innej kolorystyce.
To co widziałyście w części pierwszej to nic innego jak stone nails, ale zrobione z kolorów odpowiadających mgle, czyli z szarości, bieli i odrobiny brokatu. Pamiętacie jak był szał na ten efekt, wśród stylistek i wszystkich maniaczek paznokci? Znałam sporą grupę, która próbowała wszystko rozdmuchiwać słomką, ale nigdy nie wyglądało to tak jak powinno. Dziś zdradzę Wam tajemnicę na piękne kamienne paznokcie.
Co będzie nam potrzebne?
Trzy kolory hybryd: biały, szary i srebrny (u mnie oczywiście to Semilac), baza, top, pędzelek do żelu, cleaner i lampa UV/LED.
Hello girls! 
In the first part of the project I showed you my mazanki a'la fog, which I liked so much that I decided to use them again, but in different colors. 
What you saw in the first part is nothing but stone nails, but made from the colors corresponding to the mist, that is, gray, white and a little brocade. Remember how was the craze for this effect, among stylists and all nail maniacs? I knew a great group that tried to blow everything up with a straw, but it never looked as it should. Today I will reveal the secret to beautiful stone nails. 
What will we need? 
Three colors of hybrids: white, gray and silver (in my case Semilac), base, top, gel brush, cleaner and UV / LED lamp.

1. Na szkiełko wylewam jedną kroplę bieli, jedną kroplę szarości i odrobinę brokatu, tak jak w metodzie water marble, czyli jedna na drugą.
On the slide I pour one drop of white, one drop of gray and a little brocade, as in the method of water marble, that is one on the other.
2. Sondą, i tutaj najlepiej sprawdzi się taka z malutką kuleczką na końcu, ew. może to być szpilka, większe narzędzia nie utworzą takiego efektu, robię mazaki, znowu dokładnie tak jak w water marble, aby utworzyć satysfakcjonujący wzór.
Probe, and here it is best to check with a tiny ball at the end, if it can be a pin, bigger tools will not create such an effect, I do the mazaki, again just like the water marble to create a satisfactory pattern.

3. Pędzelkiem do żelu nabieram niewielką ilość hybrydowej mieszanki. Mocno dociskam od dołu i zbieram to co nabrało się na niego.
I get a small amount of hybrids from the gel. I push heavily from the bottom and pick up what's up on him.

4. To co zebrałam nakładam na paznokcia. Tutaj zarówno kierunek jak i ilość nakładanego produktu zależy tylko od Waszej wyobraźni. Uważajcie, aby nie nałożyć zbyt dużo, bo może się całość nie utwardzić lub powstać ogromne góry i doliny oraz całość rozleje się na skórki. Jeśli zaczniecie go poprawiać pędzelkiem bez kolorów, może zdarzyć się tak, że zepsujecie już powstały wzór.
What I've collected is for nails. Here both the direction and amount of product applied depends on your imagination. Be careful not to put too much, because it may not all harden or create huge mountains and valleys, and the whole will be spilled on the skin. If you start fixing it with a brush without color, it may happen that you've already broken the pattern.
5. Gdy uznaję, że wzór mi się podoba i nie chcę już w nim nic poprawiać, utwardzam paznokcie. Maluję topem, ponownie utwardzam i przecieram cleanerem.
When I recognize the pattern I like and I do not want to improve on it any more, I harden my nails. I paint the top, re-harden and clean with a cleaner.
Moim zdaniem całość fajnie wygląda także w macie.
Wzór ten może być także odzwierciedleniem marmurku i fajnie się spełnia w tej roli. Wykorzystując inne kolory, możecie stworzyć niesamowicie piękne kamienie. U mnie na pewno jeszcze nie raz zobaczycie coś podobnego.
Jak Wam się podobają stone nails? Dajcie znać.
Buziaki ;*
In my opinion the whole thing looks cool in the mat too. 
This pattern can also be a reflection of the marble and it performs well in this role. Using different colors, you can create amazingly beautiful stones. You will see something similar again. 
How do you like stone nails? Let me know. 
Kisses ;*
Czytaj dalej »

ZAMÓWIENIE Z ZAFUL

Cześć dziewczyny!
Dziś chciałabym przedstawić Wam 2/3 mojego zamówienia z Zaful. Niestety szorty nadal nie doszły i gdzieś mi mignęła informacja, że zostały wycofane, więc czas pokaże jak firma to rozwiąże.
Hello girls!
Today I would like to present you 2/3 of my order with Zaful. Unfortunately, the shorts still did not come and I was informed that they had been withdrawn, so time will tell how the company will solve it.
W tych 2/3 zamówienia mieści się uroczy koronkowy top oraz przepiękna torebka.
In these 2/3 orders is a charming lace top and a beautiful handbag


Na stronie było napisane, że jest on w rozmiarze uniwersalnym. Nie mnie jest nieco za duży, ale szkoda byłoby go przerobić, bo jest naprawdę cudowny. Nosić go będę jako top na bokserki lub bluzki na ramiączkach latem, więc na pewno się nie zmarnuje. 
Wykonany jest z przyjemnego materiału i na żywo wygląda dokładnie tak samo jak na zdjęciach na stronie. Całą koronkę ma bardzo starannie dopracowaną. Jest też idealnym dodatkiem do zdjęć.
Bardzo dziewczęcy, a zarazem przyjemny top. Możecie go zamówić klikając tutaj
The page was written that it is in universal size. I'm not a bit too big, but it would be a shame to make it because it's really wonderful. Wear it as a top for boxers or blouses on summer straps, so you will not be wasting it.
It is made of pleasant material and live looks exactly as it is on the pictures on the site. The whole lace is very carefully polished. It's also a great addition to photos.
Very girly and pleasant top. You can order it by clicking here.

Wyczekiwałam na nią z niecierpliwością, a gdy otrzymałam już paczkę od razu otworzyłam torebke. Jest przepiękna. 
I waited impatiently for her, and when I got the package I immediately opened the bag. It's beautiful.
Wykonana z połączenia delikatnego zamszu i skóry ekologicznej. Haft jest bardzo dokładny, a na nim występują plastikowe ćwieki idealnie komponujące się z całością.
Made from a combination of delicate suede and organic leather. Embroidery is very accurate, and on it there are plastic studs perfectly matching with the whole.
Nie takie oczywiste zamknięcie chroni przed lepkimi rączkami złodziei. Najpierw trzeba odsłoni zamknięcie, a następnie je przekręcić, aby dostać się do wnętrza torebki. 
Not such obvious closure protects against sticky hands of thieves. First you have to reveal the closure and then twist it to get inside the bag.
Ma złoty łańcuszek na szczycie, którego znajduje się pasek z eko skóry, tak aby dobrze i wygodnie się ją nosiło. 
It has a gold chain on the top, which has a leather strap so that it is comfortable and comfortable to wear.
Wewnątrz jest prosta, bez urozmaiceń tylko z jedną kieszonką na zamek. Torebka jest mała, zmieścił mi się tylko portfel i telefon, ale ja takie uwielbiam, dlatego jestem zadowolona, że to właśnie ją wybrałam. 
The interior is simple, without the variants only with one zip pocket. The bag is small, I only have a wallet and a phone, but I love it, so I'm glad that I chose it.
Torebkę możecie zamówić klikając tutaj.
You can order this by clicking here.


Jak podoba Wam się moje zamówienie? Co jest lepsze wg Was, top czy torebka? 
How do you like my order? What is better in you, top or purse?Czytaj dalej »

LAMPA SUNUV DUAL LED UV 48 W

Cześć dziewczyny!
Lampa Dual LED była moim marzeniem od bardzo dawna, ale zawsze plan zakupu odkładałam na później. W pewnym momencie zauważyłam, że moja zwykła UV nie utwardza już tak dobrze, a żarówki robią się ciemniejsze. To ewidentny znak do ich wymiany. Przeszukałam strony z takimi urządzeniami i postanowiłam w końcu zamówić ledówkę. Wybór padł na SunUV Dual LED UV 48 w w kolorze czerwonym, który niesamowicie mi się podoba.
Sprzedawcy Wam nie podam, bo nie lubię być oszukiwana, nawet jeśli chodzi o kilka, kilkanaście godzin opóźnienia w wysyłce, co przeniosło się na dwa dni, ale kosztowała 119 zł + wysyłka.
Hello girls! 
Dual LED lamp has been my dream for a very long time, but I always put down my purchase plan for later. At one point, I noticed that my ordinary UV does not cure so well, and the bulbs get darker. This is an evident sign for their exchange. I searched the site with such devices and finally decided to order a lanyard. The choice fell on SunUV Dual LED UV 48 in red, which I really like. 
Sellers will not give you, because I do not like to be cheated, even when it comes to several, several hours delay in shipping, which moved for two days, but costed 119 zł + shipping.
Gdy otworzyłam kartonik z lampą bardzo zdziwiła mnie jej wielkość, bo jest naprawdę mała, ale dłoń zmieści się cała bez problemu. Kolor ma świetny i praktyczny, nie widać na nim zabrudzeń, tak jak na zwykłej UV. Na zdjęciach wygląda na lekko zakurzoną, nie mam pojęcia dlaczego, ponieważ czyściłam ją przed fotografowaniem.
Dno lampy ofoliowane było niebieską folią, taką samą jak ta na płytkach do stempli. Aby ją ściągnąć należy całość odczepić od lampy i odkleić 3 nóżki, które bez problemu, po wykonaniu tej czynności, przykleicie. To co dla mnie ułatwienie to to, że całe dno przyczepione jest na magnes, bo jest metalowe co dużo lepiej sprawdza się w zachowaniu czystości.
When I opened the cardboard box with a lamp, I was really surprised by its size, because it is really small, but the hand will fit all without problems. The color is great and practical, there is no dirt on it, just like normal UV. The photos look a bit dusty, I have no idea why, because I cleaned it before shooting. 
The bottom of the lamp was covered with blue foil, the same as that on the stamp plates. To remove it should be detached from the lamp and peel off 3 feet, which without problem, after doing this, you glue. What makes me easy is that the bottom is attached to the magnet, because it is metal, which is much better in keeping the cleanliness.
Wewnątrz znajduje się 30 diod LED, które utwardzą i hybrydę i żel na mur beton, ale o tym za chwilkę. Troszkę żałuję, że nie kupiłam lampy z wyświetlaczem czasu, ale byłam tak podekscytowana, że zapomniałam poszukać jak one wychodzą cenowo, a kosztują tyle samo.
Moja posiada sensor ruchu. Działa on ok, wyłącza się albo sam albo jeśli wcześniej wyjmiemy dłoń, co nieco mnie irytowało czułością i zazwyczaj z niego nie korzystałam.
Inside there are 30 LEDs that will harden and the hybrid and the gel on the concrete wall, but about this for a moment. I regret that I did not buy a time display lamp, but I was so excited that I forgot to look for them as they come out and cost the same. 
My own motion sensor. It works ok, turns off either alone or if we remove the hand earlier, which a little annoyed me with tenderness and usually did not use it.
Posiada timer 5 s, 10 s i 30 s co w praktyce działa inaczej. 5 s to 7 s, 10 s to 30 s, a 30 s to 60 s. Szkoda, że błąd jest tak duży. Do lampy dołączony jest adapter oraz kabel do kontaktu.
Teraz chyba najważniejsze, czyli utwardzanie. Bazy, a przetestowałam Semilac, Indigo, Victoria Vynn, MylaQ i Bling utwardza na pierwszym trybie czyli 5 s (7 s). Kolory, czyli lakiery hybrydowe, żele kolorowe i budujące utwardza na drugim trybie czyli 10 s (30 s). Trzeciego tryby, czyli 30 s (60 s) nie używałam w ogóle.
It has a timer of 5 s, 10 s and 30 s which in practice works differently. 5 s to 7 s, 10 s to 30 s, and 30 s to 60 s. Too bad that the error is so big. The adapter comes with an adapter and a contact cable. 
Now the most important, or cure. Base, and I tested Semilac, Indigo, Victoria Vynn, MylaQ and Bling hardened in the first mode ie 5 s (7 s). Colors, that is, hybrid paints, colored gels and builders cure in the second mode ie 10 s (30 s). The third mode, ie 30 s (60 s) I did not use at all.

Pracuje mi się z nią naprawdę świetnie. Emituje białe światło, które nie razi i nie męczy oczy, tak jak tradycyjne UV. Mam wielką nadzieję, że wystarczy mi na dłuuugie lata.
A wy macie tę lampę? Czy może używacie tradycyjnych? Dajcie znać!
Buziaki :*
I work really hard with her. It emits white light that does not hurt and does not tire the eyes, just like traditional UV. I hope that it will last me for a long time. 
And you have this lamp? Can you use traditional? Let me know! 
Kisses :*
Czytaj dalej »

MY GIFT DNA, PORTFEL SKÓRZANY ELEGANT

Cześć dziewczyny!
Do świąt już coraz bliżej. Nim się obejrzymy a zostanie kilka dni. Warto już teraz pomyśleć nad prezentami dla najbliższych. Ja bardzo lubię, gdy takowe są spersonalizowane. Na całe szczęście znalazłam stronę MyGiftDNA, gdzie takich upominków jest naprawdę sporo i dla mojego męża wybrałam skórzany portfel, grawerowany
Hello girls!
Christmas is coming closer. We will look back and stay a few days. It's time to think about gifts for your loved ones. I very much like it when they are personalized. Fortunately, I found the MyGiftDNA site, where such gifts are really good and for my husband I chose a leather wallet, engraved.

Na stronie MyGiftDNA o moim produkcie napisane są następujące informacje:
Wykonanie
Stylowy skórzany portfel jest poręczny i wygodny w użytkowaniu, pomieści gotówkę, karty i dokumenty. Posiada miejsce na bilon, 2 kieszenie na banknoty, 6 miejsc na karty kredytowe, 5 kieszeni na dokumenty. Wykonany jest ze skóry w kolorze brązowym. Portfel pakowany jest w drewniane pudełko, na którym również można umieścić grawer.
Grawer 
Grawer na portfelu wykonany jest z użyciem najnowszych technologii laserowych. Dysponujemy laserem najlepszej w Europie firmy Trotec Laser. Grawer laserowy pozwala na osiągnięcie dokładności rzędu setnych części milimetra, dzięki czemu portfel wygląda niesamowicie! Grawer jest trwały i nawet po długim użytkowaniu produktu pozostaje nienaruszony i bardzo dobrze widoczny.
The MyGiftDNA product page contains the following information:
Execution
Stylish leather wallet is handy and comfortable to use, holds cash, cards and documents. Coin pockets, 2 banknote pockets, 6 credit card slots, 5 document pockets. Made of brown leather. The wallet is packed in a wooden box, where you can also place the engraver.
Engraver
The engraver on the wallet is made using the latest laser technology. We have the best laser in Europe by Trotec Laser. Laser engraving allows you to achieve the accuracy of a hundredth of a millimeter, making your wallet look amazing! Engravings are durable and even after long use the product remains intact and very visible.
Zdecydowanie na pochwałę zasługuje kontakt ze sprzedawcą, jak i wysyłka, która jest natychmiastowa. Nie spodziewałam się tak fajnego podejścia do klienta. Moja paczka przyszła na drugi dzień, doskonale zapakowana w ponad 2 metrową folię bąbelkową. Dzięki temu mam 100% pewności, że nie zostanie uszkodzona podczas transportu.
Definitely worthy of praise is the contact with the seller, as well as shipping, which is immediate. I did not expect such a nice approach to the customer. My pack arrived the next day, perfectly wrapped in over 2 meters of bubble wrap. Thanks to this I have 100% certainty that it will not be damaged during transport.
Pudełko wykonane jest z ciemnego drewna, ma pięknie wygrawerowany napis. Wewnątrz, portfel owinięty jest tkaniną, a sam portfel zrobiony jest z ciemnej skóry. Grawer na nim jest delikatny, nie głęboki, ale bardzo dobrze widoczny. Specjalnie wybrałam wersję z ornamentami, bo je uwielbiam i nie zawiodłam się.
The box is made of dark wood, has a beautiful engraved inscription. Inside, the wallet is wrapped in a fabric, and the wallet itself is made of dark leather. The engraver on it is delicate, not deep but very visible. I especially chose the version with ornaments, because I love them and I was not disappointed.
W środku znajduje się miejsce na 6! kart kredytowych, dwie kieszonki za siatką na dokumenty, kieszonka na monety oraz dwie przegródki na banknoty. Portfel wybrałam w wersji książeczkowej. Całość prezentuje się naprawdę elegancko i mam nadzieję, że mój mąż będzie równie zachwycony, co ja.
In the middle there is a place for 6! credit cards, two pockets behind a mesh for documents, a coin pocket and two banknote compartments. I chose the wallet in the booklet. The whole looks really elegant and I hope my husband will be equally delighted as I am.
Myślę, że byłby to idealny prezent dla każdego, kto marzy o ładnie wyglądającym, doskonale wykonanym portfelu, a zapach skóry sprawia, że mam ciarki na plecach - uwielbiam go! Możliwe jest również wybranie dodatków. W moim przypadku to zapakowanie na prezent, dzięki czemu zamówienie otrzymujemy już gotowe do podarowanie drugiej osobie.
I think it would be a perfect gift for anyone who dreams of a nice looking, well-made wallet, and the smell of the skin makes me shiver on my back - I love it! It is also possible to select add-ons. In my case it's a gift wrap, so we get the order ready to give to the other person.
Mój prezent możecie zakupić tutaj. Możliwe jest także wybranie graweru na pudełku, imienia oraz inicjału na portfelu. Strona jest naprawdę bardzo przejrzysta. Zakładki podzielone są na: prezent dla..., okazje, kategorie, bestseller, promocje i nowości. Dla mnie najlepszą zakładką jest kategorie, gdzie w łatwy sposób mogę odnaleźć to na czym najbardziej mi zależy.
You can buy this gift here. It is also possible to select the engraver on the box, name and initials on the wallet. The site is really very clear. Bookmarks are divided into: gift for ..., bargains, categories, bestseller, promotions and news. For me the best bookmark is categories, where I can easily find what I care about most.

A wy znacie tę stronę? Lubicie kupować w takich miejscach czy wolicie tradycyjne zakupy?
And you know this site? Do you like to buy in such places or do you prefer traditional shopping?


Czytaj dalej »